Điện thoại

Điện thoại

-3%

iPhone 13 Pro Max 512GB cũ 99%

35.490.000

36.590.000

35.490.00036.990.000
MUA NGAY
-3%

iPhone 13 Pro 1TB cũ 99%

34.990.000

35.990.000

34.990.00035.990.000
MUA NGAY
-3%

iPhone 13 Pro 512GB cũ 99%

30.590.000

31.590.000

30.590.00031.790.000
MUA NGAY
-3%

iPhone 13 Pro Max 256GB cũ 99%

29.690.000

30.790.000

29.990.00030.990.000
MUA NGAY
-3%

iPhone 13 Pro Max 128GB cũ 99%

26.990.000

27.890.000

26.990.000 27.890.000
MUA NGAY
-4%

iPhone 13 512GB cũ 99%

19.490.000

20.600.000

25.690.00026.690.000
MUA NGAY
-4%

iPhone 13 Pro 256GB cũ 99%

26.490.000

27.590.000

26.490.000 27.590.000
MUA NGAY
-4%

iPhone 13 Pro 128GB cũ 99%

24.490.000

25.590.000

24.490.00025.790.000
MUA NGAY
-4%

iPhone 12 Pro Max 512GB cũ 99%

LL/A

24.290.000

25.390.000

24.590.00024.890.000
MUA NGAY
-5%

iPhone 12 Pro 512GB cũ 99%

LL/A

24.190.000

25.590.000

24.190.00024.690.000
MUA NGAY
-4%

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB

23.990.000

24.990.000

23.990.000 24.990.000
MUA NGAY
-3%

iPhone 13 mini 512GB cũ 99%

22.990.000

23.580.000

22.990.000 23.580.000
MUA NGAY
-4%

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB

22.990.000

23.990.000

22.990.000 23.990.000
MUA NGAY
-6%

iPhone 12 Pro Max 256GB cũ 99%

LL/A

22.290.000

23.890.000

22.390.00022.790.000
MUA NGAY
-9%

iPhone 12 Pro 256GB cũ 99%

LL/A

22.490.000

23.590.000

22.490.00022.690.000
MUA NGAY
0936.086.887