Điện thoại

Điện thoại

-5%

iPhone 6s Plus 32GB cũ 99%

LL/A

3.890.000

4.090.000

3.890.0003.990.000
MUA NGAY
-8%

Samsung Galaxy S9 128GB cũ 99%

3.690.000

3.990.000

3.690.000 3.990.000
MUA NGAY
-8%

iPhone 6s Plus 16GB cũ 99%

LL/A

3.590.000

3.790.000

3.500.0003.690.000
MUA NGAY
-11%

Samsung Galaxy S9 64GB cũ 99%

3.190.000

3.590.000

3.190.000 3.590.000
MUA NGAY
-11%

iPhone 6 Plus 64GB cũ 99%

LL/A

3.190.000

3.590.000

3.190.000 3.590.000
MUA NGAY
-9%

Samsung Galaxy Note 5 cũ 99%

2.990.000

3.200.000

2.990.000 3.290.000
MUA NGAY
-9%

iPhone 7 32GB cũ 99%

LL/A

2.990.000

3.290.000

2.990.000 3.290.000
MUA NGAY
-9%

iPhone 6 Plus 32GB cũ 99%

LL/A

2.990.000

3.390.000

2.990.000 3.290.000
MUA NGAY
-12%

Samsung Galaxy S8 64GB cũ 99%

2.890.000

3.390.000

2.890.000 3.290.000
MUA NGAY
-6%

iPhone 6s 64GB cũ 99%

LL/A

2.890.000

3.090.000

2.890.000 3.090.000
MUA NGAY
-13%

Samsung Galaxy S7 Edge cũ 99%

2,790,000

3,190,000

2.790.000 3.190.000
MUA NGAY
-10%

iPhone 6 Plus 16GB cũ 99%

LL/A

2.790.000

3.090.000

2.790.000 3.090.000
MUA NGAY
-7%

iPhone 6s 32GB cũ 99%

LL/A

2.690.000

2.890.000

2.690.000 2.890.000
MUA NGAY
-11%

Samsung Galaxy S7 cũ 99%

2.490.000

2.790.000

2.490.000 2.790.000
MUA NGAY
-7%

iPhone 6s 16GB cũ 99%

LL/A

2.490.000

2.690.000

2.490.000 2.690.000
MUA NGAY
0936.086.887